Przedszkole Krasnal w Szczecinie

Przedszkole Krasnal Szczecin

przedszkole niepubliczne stworzone dla dzieci | Szczecin ul.Dunikowskiego 3, tel.91 482 06 91

Plan wspomagający 2018/2019

dnia 15 października 2018
 1. Kształtowanie orientacji przestrzennej oraz orientacji w schemacie własnego ciała:
  • orientowanie się w schemacie własnego ciała,
  • różnicowanie o określanie położenia przedmiotów względem siebie, do drugiej osoby i do wybranych przedmiotów,
  •  orientacja przestrzenna i umiejętność określania strony prawej i lewej.
 2. Ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:
  • podnoszenie ogólnej sprawności i koordynacji ciała,
  • usprawnianie manipulacji przedmiotami,
  • kojarzenie doznań ruchowych z obrazami graficznymi,
  • przyzwyczajanie do kontroli o wykonywania ruchu graficznego,
  • usprawnianie celowych i precyzyjnych ruchów rąk oraz ich współdziałanie,
  • ćwiczenie dokładnej kontroli nad ruchami graficznymi,
  • ćwiczenie kontroli nad wykonywaniem ruchu w odtwarzaniu symboli graficznych.
 3. Konstruowanie, przekształcanie, odtwarzanie:
  • budowle przestrzenne tworzone według własnej inwencji,
  • konstrukcje płaskie, budowanie ornamentów i mozaik według własnego pomysłu,
  • ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową,
  • odtwarzanie struktur dźwiękowych,
  • różnicowanie sygnałów dźwiękowych.
 4. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw:
  • wydobywanie rozumowania przyczynowo-skutkowego w sytuacjach „Dlaczego to się stało?” lub „Co się może stać gdy …?”,
  • układanie historyjki obrazkowej zakończonej słownym przedstawieniem jej treści.
 5. Klasyfikacja:
  • segregowanie obrazków według zasady „co do czego pasuje” ze słownym uzasadnieniem,
  • różnicowanie i segregowanie na różne sposoby: łączenie par, łańcuchów złożonych z par, tworzenie kolekcji złożonych z przedmiotów, roślin, zwierząt.